Σας μεταφέρουμε τα νέα της περιοχής, όπως αυτά γράφονται στις τοπικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και blog.

Κάθε έιδηση ανοιγει σε δικό της παράθυρο για εύκολη πλοήγηση!

Τίτλοι ειδήσεων της περιοχής μας

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας για τα Σχέδια Βελτίωσης

  • Posted on:  Πέμπτη, 15 Ιανουάριος 2015 11:40
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας  
ανακοινώνει ότι για την υποβολή 1ου αιτήματος πληρωμής των σχεδίων βελτίωσης, Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»  ισχύουν τα κάτωθι :
1. Για όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί πριν τις 30-09-2014, η πρώτη δόση μπορεί να υποβληθεί μέχρι 30-06-2015.
     Παράταση σ’αυτήν την προθεσμία δεν θα δοθεί και όσοι δεν υποβάλουν
     μέχρι τότε αίτημα για πρώτη δόση, θα απεντάσσονται.
2. Για όσες αποφάσεις ένταξης έχουν εκδοθεί από 01-10-2014 και μετά, το πρώτο αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για την καταβολή της πρώτης δόσης στην ατομική απόφαση ένταξης, δηλ.εντός 12 μηνών από αυτή.
3. Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην ατομική απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) στον δικαιούχο ως και τις 31-12-2015.
4. Δεν απαιτείται πλέον κατάθεση αιτήματος παράτασης υποβολής 1ης δόσης ή παράτασης υλοποίησης.
5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία, 1ος όροφος, και στο τηλ. 27610222958.
 

Τελευταία νέα