, 24500

Αναψυκτήριο, Καφενείο.

Τηλέφωνο2761024700

, 24500

Καφενείο

Τηλέφωνο2761025390

, 24500

Καφενείο

Τηλέφωνο2761024034

Καφενείο - καφέ-μπαρ

Τηλέφωνο2761024975

Καφενείο

Τηλέφωνο2761022704

Καφέ - Ουζερί

Τηλέφωνο2761024101

Καφενείο

Τηλέφωνο2761022595

Καφενείο

Τηλέφωνο2761022575